Kontakt / Predaja oglasa


  • MP Pavleković j.d.o.o.
  • za trgovinu i usluge
  • Ivšićev prilaz 9
  • 10 000 Zagreb
  • Tel /  095-56 56 634
  • Email:info@croatia-apartmani.com
  • OIB: 74677055871

Ako želite postaviti oglas na našoj stranici molimo Vas da pošaljete e-mail poruku za koju se predložak nalazi lijevo.

Odgovor sa uputama za postavljanja oglasa dobiti ćete u najkraćem mogućem roku.